Aktualności

Stosujemy nowoczesne rozwiązania, pozwalające obniżyć rachunki naszych Klientów.
Instalacja wentylacyjna jest głównym źródłem oszczędności energetycznych.

Podgrzanie każdego metra sześciennego powietrza w okresie grzewczym wiąże się z kosztami energetycznymi i środowiskowymi.
Jedynym rozwiązaniem ograniczającym ilość podgrzewanego powietrza jest dostosowanie intensywności wentylacji do zmieniających się potrzeb. Idea wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem opiera się na dostarczeniu wymaganej ilości powietrza do pomieszczeń w zależności od chwilowego zapotrzebowania. W takim systemie największe oszczędności energetyczne występują w okresach w których zapotrzebowanie na powietrze jest niemalże zerowe, czyli w czasie gdy pomieszczenia nie są użytkowane. Dla określenia wskaźnika decydującego o intensywności wymiany powietrza, wykorzystuje się emisję zanieczyszczeń związanych z metabolizmem człowieka oraz procesami użytkowania pomieszczeń. Taki system w pełni automatycznie optymalizuje zużycie energii oraz jakość powietrza wewnętrznego, a poza zwiększeniem komfortu użytkowników wpływa korzystnie na pracę całej instalacji wentylacyjnej.

Zalety wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem

Łącząc oszczędność energii z wysoką jakością powietrza wewnętrznego, wentylacja sterowana zapotrzebowaniem posiada szereg zalet związanych z ograniczeniem średniego strumienia powietrza wentylacyjnego.

Obecnie głównym źródłem oszczędności energetycznych jest instalacja wentylacyjna. W przypadku budynków o niewielkiej szczelności lub jej braku, udział ciepła zużywanego na podgrzanie powietrza wentylacyjnego sięga przeważnie od 20 do 25%, jednakże dla budynku o bardzo dobrej szczelności (osiedle PANORAMA), udział ten rośnie do 50%.

Osiedle PANORAMA cechują mieszkania i apartamenty o niskich kosztach utrzymania.
Między innymi dlatego zastosowaliśmy system wentylacji HIGROsterowanej Aereco, który automatycznie, bez dodatkowego zasilania, dostosowuje przepływ powietrza w zależności od wilgotności w pomieszczeniu . System ten jest nadal uważany za główny przełom technologiczny w obszarze wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem.

 

Działanie wentylacji HIGROsterowanej

HIGROsterowane systemy wentylacyjne Aereco opierają się głównie na regulacji przepływu powietrza – na poziomie nawiewników i kratek, za pomocą pomysłowego mechanicznego czujnika, który reguluje pracę przepustnic (oczywiście bez dodatkowego zasilania ).

Najlepszy sposób na oszczędność energii przy zachowaniu optymalnej jakości powietrza!

WYSZUKAJ MIESZKANIE
close slider